Kontakty:

Tel: +420 318 627 750 | e-mail

Fax:+420 318 627 748

 

Site Search

Pojišťovací agent OSVĚDČENÍ Pojišťovací makléř
Pojišťovací agent

o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
POJIST - SERVIS a.s.
sídlo: 28 října 530, 261 01 Příbram - Příbram VII, Česká republika IČ: 27206475
odpovědný zástupce : Emanuel Brchel, narozen: 25.4.1958
adresa místa bydliště: Jana Drdy 504, 261 01 Příbram VII, Česká republika
splnil podmínky k zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského
zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

a byl dne: 15.7.2005
zapsán do registru pod číslem: 020377PA jako pojišťovací agent
a byl dne: 2.6.2005
zapsán do registru pod číslem: 013516PM jako pojišťovací makléř

Zápis do registru je možné ověřit v České národní bance, pobočce Plzeň Husova 10, 305 67 Plzeň,
nebo na interetové stránce www.cnb.cz

Pojišťovací makléř

 Sídlo firmy / provozovna: 28 října 530. 261 01 Příbram - Příbram VII, Česká republika
IČO: 27206475, DIČ: CZ27206475
Korespondenční adresa: POJIST-SERVIS a. s., P. O. Box 25, 261 92, Příbram 2
Zapsána v OR a v registru ČNB